Στόχος 17 | Συνεργασία για τους Στόχους | VISA


Η VISA συντονίζει το όραμά της με αυτό του Στόχου 17, ο οποίος αφορά τη Συνεργασία για τους Στόχους, μέσα από δράσεις και επιλογές που αποδεικνύουν έμπρακτα την αποφασιστική συνδρομή της στον παγκόσμιο στόχο.


Η VISA συμμετέχει στη Γενιά 17

Η VISA συντονίζει το όραμά της με αυτό του Στόχου 17, ο οποίος αφορά στη Συνεργασία για τους Στόχους, μέσα από δράσεις και επιλογές που αποδεικνύουν έμπρακτα την αποφασιστική συνδρομή της στην επίτευξη της ατζέντας του ΟΗΕ.

Contact: 3 Sinopis Str. Ampelokipoi / 11527 Athens Greece / E. info @ elcproductions.gr / Τ. + 30 210 64 30 683

© ΓΕΝΙΑ17. All rights reserved.
Developed by UltraVintage - Designed by Anifactum Design Studio